Dokumenty

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Wnioskowanie 2022

Wniosek / Format 1

Pobierz

Wniosek / Format 2

Pobierz

Partner Declaration

Pobierz

Oświadczenie

Pobierz

Umowa Format 1 - 2021

Pobierz

Umowa Format 2 - 2021

Pobierz

Promocja i oznakowanie projektów 2022

Logotyp PLFWM

Pobierz

Księga znaku PLFWM

Pobierz

Obowiązek informacyjny:wytyczne MEiN

Pobierz

Materiały pomocnicze

Prezentacja: Spotkanie informacyjne 5 stycznia  – część merytoryczna 2021

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie informacyjne 5 stycznia  – część finansowa 2021

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz

Wzór umowy partnerskiej

Pobierz

Jak oceniamy wnioski

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie dla koordynatorów - część finansowa 2021

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie dla koordynatorów - część merytoryczna 2021

Pobierz

Raport końcowy

Oświadczenie

Pobierz

Raport końcowy/ Format 1

Pobierz

Raport końcowy/ Format 2

Pobierz