Dokumenty

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Wnioskowanie 2024

Wniosek / Format 1 - 2024

Pobierz

Wniosek / Format 2 - 2024

Pobierz

Partner Declaration 2024

Pobierz

Oświadczenie 2024

Pobierz

Umowa Format 1 - 2024

Pobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 2024

Pobierz

Promocja i oznakowanie projektów 2024

Logotyp PLFWM

Pobierz

Księga znaku PLFWM

Pobierz

Obowiązek informacyjny: wytyczne

Pobierz

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku dziecka

Pobierz

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku dziecka LT

Pobierz

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku osoby dorosłej

Pobierz

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku osoby dorosłej LT

Pobierz

Materiały pomocnicze

Prezentacja: Spotkanie informacyjne  - część merytoryczna 2024

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie informacyjne  - część finansowa 2024

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz

Wzór umowy partnerskiej

Pobierz

Jak oceniamy wnioski

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie dla koordynatorów - część finansowa 2024

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie dla koordynatorów - część merytoryczna 2024

Pobierz

Raport końcowy

Oświadczenie

Pobierz

Raport końcowy/ Format 1

Pobierz

Raport końcowy/ Format 2

Pobierz
Więcej o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży: