Dokumenty

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Realizacja projektów OnLine

Wytyczne dla projektów OnLine

Pobierz

Wniosek OnLine

Pobierz

Wnioskowanie 2020

Wniosek / Format 1

Pobierz

Wniosek / Format 2

Pobierz

Partner Declaration

Pobierz

Oświadczenie

Pobierz

Promocja i oznakowanie projektów 2020

Logotyp PLFWM

Pobierz

Księga znaku PLFWM

Pobierz

Materiały pomocnicze

Prezentacja: Spotkanie informacyjne – część merytoryczna 2020

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie informacyjne – część finansowa 2020

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz

Wzór umowy partnerskiej

Pobierz

Jak oceniamy wnioski

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie dla koordynatorów - część finansowa 2020

Pobierz

Prezentacja: Spotkanie dla koordynatorów - część merytoryczna 2020

Pobierz

Raport końcowy

Oświadczenie

Pobierz