Dokumenty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Wnioskowanie 2020

Wniosek

Pobierz

Partner Declaration

Pobierz

Oświadczenie

Pobierz

Dokumenty Rady

Umowa międzyrządowa

Pobierz

Materiały pomocnicze

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz

Wzór umowy partnerskiej

Pobierz

Jak oceniamy wnioski?

Pobierz

Spotkanie informacyjne: część merytoryczna

Pobierz

Spotkanie informacyjne: część finansowa

Pobierz

Promocja i oznakowanie projektów

Logotyp PURWM

Pobierz

Księga znaku PURWM

Pobierz

Realizacja projektów on-line

Wytyczne dla projektów on-line

Pobierz