Dokumenty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Wnioskowanie 2024

Wniosek

Pobierz

Partner Declaration 2024

Pobierz

Oświadczenie 2024

Pobierz

Umowa

Pobierz

Dokumenty Rady

Umowa międzyrządowa

Pobierz

Materiały pomocnicze

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz

Wzór umowy partnerskiej

Pobierz

Jak oceniamy wnioski w 2024 roku?

Pobierz

Spotkanie informacyjne 2024: część merytoryczna

Pobierz

Spotkanie informacyjne 2024: część finansowa

Pobierz

Szkolenie koordynatorów 2024: część finansowa

Pobierz

Szkolenie koordynatorów 2024: część merytoryczna

Pobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Pobierz

Promocja i oznakowanie projektów

Logotyp PURWM

Pobierz

Księga znaku PURWM

Pobierz

Obowiązek informacyjny - wytyczne

www

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej wersja PL

Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka wersja PL

Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej wersja UA

Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka wersja UA

Pobierz

Raport końcowy

Wzór raportu końcowego

Pobierz

Oświadczenie do raportu końcowego

Pobierz

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: