Dokumenty

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Wnioskowanie 2022

Wniosek

Pobierz

Partner Declaration

Pobierz

Oświadczenie

Pobierz

Umowa

Pobierz

Dokumenty Rady

Umowa międzyrządowa

Pobierz

Materiały pomocnicze

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz

Wzór umowy partnerskiej

Pobierz

Jak oceniamy wnioski?

Pobierz

Spotkanie informacyjne: część merytoryczna

Pobierz

Spotkanie informacyjne: część finansowa

Pobierz

Szkolenie koordynatorów: część finansowa

Pobierz

Szkolenie koordynatorów: część merytoryczna

Pobierz

Promocja i oznakowanie projektów

Logotyp PURWM

Pobierz

Księga znaku PURWM

Pobierz

Obowiązek informacyjny:wytyczne MEiN

Pobierz

Raport końcowy

Wzór raportu końcowego

Pobierz

Oświadczenie do raportu końcowego

Pobierz

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: