Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami i relacjami z ostatnich wydarzeń realizowanych w ramach programów bilateralnych.

Projekty

Szukasz inspiracji? Prezentujemy wybrane projekty, których realizacja zakończyła się sukcesem.

O nas

Dowiedz się więcej o historii programów bilateralnych i uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Image
Image

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej.

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) urzeczywistnianie pomysłów młodych ludzi. W wyniku realizacji wspólnych projektów, młodzież polska i litewska przełamuje stereotypy narodowe i odkrywa wspólne korzenie, budując podstawy przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Dowiedz się więcej

415

wniosków dofinansowanych od początku działania programu

Image

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy..

Rada uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia 
w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Dowiedz się więcej

9069

uczestników w latach 2016–2019

Image