Proces oceny

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Na początku eksperci Narodowych Instytucji Zarządzających sprawdzają wniosek pod względem formalnym. Następnie jeżeli wniosek otrzyma pozytywną opinię, eksperci oceniają go pod względem merytorycznym, tak aby później zarekomendować go Radzie. Decydujący głos w przyznaniu środków finansowych ma Rada, która wnikliwe przygląda się każdemu wnioskowi. Następnie decyzja Rady w sprawie przyznania środków finansowych zostaje przyjęta poprzez uchwałę i  lista wyników zostaje opublikowana na stronach internetowych Rady. Dodatkowo do 14 dni od opublikowania wyników każdy z beneficjentów otrzymuje informację indywidualną.

  1. Ocena formalna – eksperci sprawdzają projekt pod względem formalnym. Jeżeli projekt nie zostanie pozytywnie oceniony na tym etapie, wniosek nie przechodzi do kolejnego etapu oceny.
  2. Ocena merytoryczna – każdy wniosek jest oceniany przez ekspertów polskiej Narodowej Instytucji Zarządzającej, którzy zgodnie z kartą oceny analizują poszczególne informacje zawarte we wniosku. Karta oceny jest stworzona na podstawie wyznaczonych kryteriów jakości projektu oraz innych istotnych aspektów projektu przedstawionych w zasadach konkursu. Ocena wniosków odbywa się w systemie rankingowym.
  3. Posiedzenie Rady – podczas spotkania Rady następuje analiza wniosków znajdujących się na liście rankingowej. Każdy projekt jest dokładnie analizowany przez Członków Rady.
  4. Publikacja wyników – na stronie internetowej w dziale Wyniki publikowane są decyzje Rady.

Charakterystyka kryteriów przyznawania środków finansowych

Kryteria jakościowe przyznawania środków finansowych to wskaźniki umożliwiające Narodowej Instytucji Zarządzającej ocenę jakości projektów składanych do dofinansowania. Określają one elementy, które poddane są ewaluacji przez ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Jak oceniamy wnioski.

  • Kontekst i motywacja do powstania projektu.

  • Cele projektu.

  • Realizacja wybranego priorytetu.

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: