Statystyki

Poznaj wyniki programów bilateralnych na przestrzeni lat

Polsko-Litewski Program Wymiany Młodzieży

∑ = 1.502

Wnioski złożone

∑ = 456

Wnioski dofinansowane

∑ = 5.293

Razem uczestników (2013-2022)

wdt_ID Rok Wnioski złożone Wnioski dofinansowane Razem uczestników
1 2007 32 12 0
2 2008 101 44 0
3 2009 139 45 0
4 2010 107 35 0
5 2011 107 35 0
6 2012 96 33 0
7 2013 98 30 700
8 2014 106 29 698
9 2015 72 26 587
10 2016 78 32 758
11 2017 107 23 532
12 2018 110 23 521
13 2019 110 23 539
14 2020 85 25 0
15 2021 74 21 488
16 2022 80 20 470

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

∑ = 1.457

Wnioski złożone

∑ = 324

Wnioski dofinansowane

∑ = 11.128

Razem uczestników

wdt_ID Rok Wnioski złożone Wnioski dofinansowane Razem uczestników
1 2016 307 50 2.258
2 2017 272 70 2.293
3 2018 260 70 2.253
4 2019 220 69 2.265
5 2020 194 0 0
6 2021 204 65 2.059