Wyniki

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Decyzją Komitetu z dnia 8 kwietnia 2021 r. przyznano dofinansowanie 24 projektom z nadesłanych 74 wniosków.

Wyniki konkursu wniosków na rok 2021 opublikowane są w formie tabeli zawierającej numery projektów oraz decyzje Komitetu.

Każdemu wnioskowi nadawany jest numer, informowaliśmy o nim w mailu wysłanym na adres beneficjenta. Numer ten umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

Na liście rankingowej można znaleźć następujące decyzje:

Pozytywna – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.

Warunkowa – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.

Negatywna – projekt odrzucony z przyczyn formalnych, merytorycznych lub ze względu na brak środków (przyczyna zostanie przedstawiona w piśmie indywidualnym).

Lista projektów rezerwowych - projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

Wyniki konkursu wniosków (2021)

Pobierz