Wyniki

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Decyzją Komitetu z dnia 25 marca 2020 r. przyznano dofinansowanie 25 projektom z nadesłanych 85 wniosków.

Wyniki konkursu wniosków na rok 2020 opublikowane są w formie tabeli zawierającej numery projektów oraz decyzje Komitetu.

Każdemu wnioskowi nadawany jest numer, informowaliśmy o nim w mailu wysłanym na adres beneficjenta. Numer ten umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

W ciągu kolejnych dni wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

Na liście rankingowej można znaleźć następujące decyzje:

Pozytywna – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.

Warunkowa – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.

Negatywna – projekt odrzucony z przyczyn formalnych, merytorycznych lub ze względu na brak środków (przyczyna zostanie przedstawiona w piśmie indywidualnym).

Lista projektów oczekujących - projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

UWAGA! KONTRAKTOWANIE UMÓW ORAZ WYPŁACANIE ZALICZEK ODBĘDZIE SIĘ, JAK TYLKO BĘDZIE TO MOŻLIWE.

Wyniki konkursu wniosków (2020)

Pobierz

Wyniki konkursu wniosków (2018)

Pobierz

Wyniki konkursu wniosków (2017)

Pobierz

Wyniki konkursu wniosków (2016)

Pobierz