FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dla wnioskodawców

Działaniami Rady zarządzają Narodowe Instytucje Zarządzające. W Polsce jest to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a na Ukrainie Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Dla beneficjentów

Beneficjent otrzymuje informację mailową o dokumentach niezbędnych do przygotowania i wystawienia umowy finansowej. Po dostarczeniu lub uaktualnieniu dokumentów umowa jest wystawiana w systemie on-line, a do Beneficjenta wysyłane jest zawiadomienie.