O Radzie

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Działalność

W wyniku konkursu wniosków dokonywany jest wybór najlepszych polsko-ukraińskich przedsięwzięć edukacyjnych, którym Rada przyznaje dofinansowanie.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Podstawą prawną jej działania jest umowa międzyrządowa, która określa główne zadania oraz cele Rady.

W skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli Polski i Ukrainy.

Członkowie Rady ze strony polskiej:

Joanna Mucha - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Przewodnicząca Rady
Marek Prawda - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rafał Hykawy - zastępca dyrektora, Biuro Prezesa Rady Ministrów
Tomasz Krześniak - zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Członkowie Rady ze strony ukraińskiej:

Andrij Czesnokov - Wiceminister, Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy
Andriy Zaikin - prezes NGO "Platform for innovative partnership”, założyciel "YEP Incubators"
Iryna Borzova - Deputowana, Rada Najwyższa Ukrainy
Oleksandr Yarema - Sekretarz Stanu Gabinetu Ministrów Ukrainy

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, uwzględniając szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków międzynarodowych, pragnie zachęcić młodzież i osoby z nią pracujące do podjęcia działań, których konsekwencją będzie wzajemne zbliżanie się i odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany młodzieżowe, spotkania młodzieży oraz projekty informacyjno-promocyjne.

 

 

Finansowanie

Działalność Rady finansowana jest ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie ukraińskiej w dyspozycji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

W roku 2024 na dofinansowanie polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych przeznaczono 3 800 000 zł.

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: