Instytucje zarządzające

Narodowe Instytucje Zarządzające to organizacje, którym zlecono obsługę administracyjną i organizacyjną prac Komitetu i Rady. W Polsce zadanie to zostało powierzone Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na Litwie – Departamentowi ds. Młodzieży przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy, a na Ukrainie – Ministerstwu Młodzieży i Sportu. To właśnie te instytucje realizują wszystkie zadania wyznaczone przez Komitet. Rokrocznie Narodowe Instytucje Zarządzające równocześnie ogłaszają konkurs wniosków i to do nich należy obsługa projektów.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat Funduszu lub Rady, zachęcamy do kontaktu z odpowiednią instytucją zarządzającą.

Image

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) działa od 1993 roku. Inicjatywy, które koordynuje, umożliwiają zdobycie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz nieformalny i praktyczny. Umożliwiają również rozwijanie pasji oraz udział w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych zarówno w odległych krajach, jak i w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Kontakt:

al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa; 
tel. + 48 022 4631 000; fax. + 48 022 4631 025; 
e-mail: kontakt@frse.org.pl 
www.frse.org.pl

Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy

Kontakt:

43, Esplanadna str.
tel. 044 289-12-64; fax 044 289-12-94
www.dsmsu.gov.ua

Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy w Wilnie

Kontakt:

A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius
tel. +370 5 249 7002; fax +370 5 249 6354
e-mail: info@jrd.lt 
www.jrd.lt