Wyniki

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży  w dniu 10 maja 2023 roku podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 53 projektom spośród nadesłanych 141 wniosków.

Przypominamy, że mają Państwo możliwość realizacji działań do 31 października 2023 roku.

Decyzje Rady znajdują się w TABELI.

Każdemu wnioskowi został nadany numer, o czym informowaliśmy Państwa drogą mailową a także znajdą go Państwo w Systemie OnLine FRSE. Numer umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

Na liście można znaleźć następujące decyzje:

  • POZYTYWNA  – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.
  • POZYTYWNA (WARUNKOWA) – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.
  • NEGATYWNA – projekt odrzucony.
  • LISTA REZERWOWA – projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

Więcej o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży: