Zmiana dotycząca wjazdu na terytorium RP!

Szanowni Beneficjenci! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, obywatele Ukrainy w tym uczestnicy projektów realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wraz z opiekunami są uprawnieni do wjazdu na terytorium RP. Wprowadzenie tej zmiany w rozporządzeniu powoduje, że …

Szanowni Beneficjenci!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, obywatele Ukrainy w tym uczestnicy projektów realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wraz z opiekunami są uprawnieni do wjazdu na terytorium RP.

Wprowadzenie tej zmiany w rozporządzeniu powoduje, że nie ma już obowiązku przekazywania list uczestników projektów realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży do Narodowej Instytucji Zarządzającej Radą.

Każdy z uczestników ukraińskich (młodzież i opiekunowie) chcąc wjechać do Polski musi jednak posiadać stosowne zaświadczenie o jego udziale w projekcie finansowanym z PURWM.

Tutaj mogą Państwo pobrać wzór ZAŚWIADCZENIA

Wpis został opublikowany 13 września 2021 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy