Zasady konkursu wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2024!

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów ? oprócz młodzieży ? mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie ? do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

PRIORYTETY 2024

W roku 2024 priorytety Funduszu to:

 • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Polska i Litwa razem w UE i NATO. Obchody rocznicowe przystąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
 • Popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc w Polsce i na Litwie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 455. rocznicą Unii Lubelskiej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 230. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 30. rocznicą Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.
 • Propagowania sportu i postaw sportowych oraz wiedzy na temat polskiego i litewskiego ruchu olimpijskiego wśród młodzieży (w kontekście Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 r. oraz w stulecie debiutu Polski i Litwy podczas VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku).  

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2023 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2024 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2024 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2024.

System składania wniosków zostanie wkrótce otwarty.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne ?

Zasady jakościowe ?

Zasady finansowe ?

Dokumenty ?

Wpis został opublikowany 21 listopada 2023 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy