Wyniki PURWM 2023!

W tym roku dofinansowanie otrzymały 53 projekty. Zapoznaj się z decyzją Rady.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż 10 maja 2023 roku Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 53 projektom spośród nadesłanych 141 wniosków.

Przypominamy, że mają Państwo możliwość realizacji działań do 31 października 2023 roku.

Decyzje Rady znajdują się w TABELI.

Każdemu wnioskowi został nadany numer, o czym informowaliśmy Państwa drogą mailową, znajdą go również Państwo w Systemie OnLine FRSE. Numer umożliwia identyfikację projektu na liście rankingowej.

Na liście można znaleźć następujące decyzje:

  • POZYTYWNA  ? dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.
  • POZYTYWNA (WARUNKOWA) ? projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.
  • NEGATYWNA ? projekt odrzucony.
  • LISTA REZERWOWA – projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

W najbliższych dniach wyślemy do Państwa decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod imiennymi adresami mailowymi oraz telefonami, które znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Pozdrawiamy,
Zespół Programów Bilateralnych

Wpis został opublikowany 10 maja 2023 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy