Data

5 sierpnia 2020
Zakończone!

Czas

09.30 - 15.00

Koszt

bezpłatne

Spotkanie dla koordynatorów PURWM 2020!

Zapraszamy na spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z umowy pomiędzy NIZ a Beneficjentem. Podczas spotkania omówiona zostanie umowa finansowa, kwestie finansowe i jakościowe.

TERMIN I MIEJSCE

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. (środa) w godzinach 9:30 ? 15:00.

Spotkanie odbędzie w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

UCZESTNICTWO          

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy po 2 osoby z organizacji, w tym koordynatora projektu, ale jeśli jest to możliwe, prosimy ze względów epidemiologicznych ograniczyć udział do 1 osoby. Jeżeli koordynator nie może wziąć udziału w spotkaniu powinien wyznaczyć osobę, która zna projekt i jest w stanie go zastąpić.

Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w całości spotkania.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA do 31 lipca 2020 roku.

Bardzo prosimy aby osoby, które zrezygnują ze spotkania wysłały nam niezwłocznie informacje mailową na adres bilateralne@frse.org.pl

KOSZTY

Organizator pokrywa koszty materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia.

Koszty podróży można pokryć w ramach kosztów działań.