Data

20 kwietnia 2022
Zakończone!

Czas

09.30 - 14.30

Spotkanie dla koordynatorów PLFWM 2022!

Zapraszamy na spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z umowy pomiędzy NIZ a Beneficjentem. Podczas spotkania omówiona zostanie umowa finansowa, kwestie finansowe i jakościowe.

TERMIN : 20 kwietnia 2022 r. (środa) w godzinach 9:30 ? 15:00.

MIEJSCE Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

UCZESTNICTWO          

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy po 2 osoby z organizacji, w tym koordynatora projektu. Zapraszamy także osoby, które zajmują się kwestiami finansowymi w Państwa Instytucjach.

Jeżeli koordynator nie może wziąć udziału w spotkaniu powinien wyznaczyć osobę, która zna projekt i jest w stanie go zastąpić.

Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w całości spotkania.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA do 14 kwietnia 2022 roku do godz. 12:00

Bardzo prosimy aby osoby, które zrezygnują ze spotkania wysłały nam niezwłocznie informacje mailową na adres bilateralne@frse.org.pl

KOSZTY

Organizator pokrywa koszty materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia.

Koszty podróży można pokryć w ramach kosztów przygotowań.