Data

20 maja 2024
Zakończone!

Czas

09.30 - 15.00

Spotkanie dla koordynatorów PURWM 2024!

Zapraszamy na spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z umowy pomiędzy NIZ a Beneficjentem. Podczas spotkania omówiona zostanie umowa finansowa, kwestie finansowe i jakościowe.

TERMIN: 20 maja 2024 r. (wtorek) w godzinach 9:30 – 15:00.

MIEJSCE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54.

UCZESTNICTWO

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy 1 osobę z organizacji – koordynatora projektu. Jeżeli koordynator nie może wziąć udziału w spotkaniu powinien wyznaczyć osobę, która zna projekt i jest w stanie go zastąpić.

Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w całości spotkania.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA do 14 maja 2024 roku do godz. 12:00.

Bardzo prosimy aby osoby, które zrezygnują ze spotkania wysłały nam niezwłocznie informacje mailową na adres bilateralne@frse.org.pl

KOSZTY

Organizator pokrywa koszty materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia.

Koszty podróży można pokryć w ramach kosztów przygotowań.

 

Do pobrania: ZAPROSZENIE | PROGRAM