Data

30 listopada 2022 - 2 grudnia 2022
Zakończone!

Czas

13.00 - 14.00

II edycja seminarium Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych!

W dniach 30 listopada ? 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  pt. ?Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów?.

Podczas wydarzenia podjęte zostaną tematy dotyczące m.in.:

  • zwiększania szans edukacyjnych osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału,
  • wyzwań i ryzyk mogących pojawić się podczas realizacji projektów,
  • radzenie sobie w stresujących sytuacjach,
  • umiejętności rozmawiania z uczestnikami projektów o trudnych tematach związanych np. z konfliktem zbrojnym,
  • radzenia sobie z porażkami w projektach,
  • dzielenia się swoimi sukcesami.

Do udziału w seminarium zapraszamy Beneficjentów spełniających kryteria opisane w Regulaminie wydarzenia.

Liczba uczestników jest ograniczona ? zapraszamy maksymalnie po 2 osoby z instytucji.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i trwa do 4 listopada br. do godz. 12.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych. FRSE nie zwraca kosztów podróży na seminarium.

FRSE w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji, na wskazany przez zgłaszającego w formularzu adres mailowy, potwierdzi udział w seminarium lub poinformuje o braku możliwości uczestnictwa.