Data

4 - 5 listopad 2021
Zakończone!

Czas

13.00 - 14.00

Koszt

bezpłatne

Spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów PURWM i PLFWM 2021!

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów lub osób zaangażowanych w realizację projektów młodzieżowych zrealizowanych w 2021 w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzież.

Spotkanie ma na celu podsumowanie realizowanych projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy koordynatorami oraz uzyskanie informacji zwrotnej od Państwa, jako realizatorów projektów.

 

Spotkanie poprowadzą trenerzy zewnętrzni specjalizujący się w ewaluowaniu projektów młodzieżowych.

 

TERMIN:  4-5 listopada 2021 r. (od czwartku od godziny 13:00 do piątku do godziny 14:00).

MIEJSCE:  Hotel BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849, Warszawa.

TERMIN ZGŁOSZEŃ : do 1 listopada (poniedziałek) do godz. 16:00.

KOSZTY:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa koszty uczestnictwa, noclegu, wyżywienia, materiałów. Koszty podróży będą zwracane maksymalnie do wysokości 150 zł/os.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA do 1 listopada 2021 r. 

 

Do zobaczenia!

Zespół Programów Bilateralnych