Data

3 - 4 listopad 2022
Zakończone!

Czas

13.00 - 14.00

Spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów PURWM i PLFWM 2022!

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na spotkanie ewaluacyjne dla koordynatorów lub osób zaangażowanych w realizację projektów młodzieżowych zrealizowanych w 2022 w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzież.

Spotkanie ma na celu podsumowanie realizowanych projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy koordynatorami oraz uzyskanie informacji zwrotnej od Państwa, jako realizatorów projektów.

 

Spotkanie poprowadzą trenerzy zewnętrzni specjalizujący się w ewaluowaniu projektów młodzieżowych.

 

TERMIN:  3-4 listopada 2022 r. (od czwartku od godziny 13:00 do piątku do godziny 14:00).

MIEJSCE:  Hotel BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849, Warszawa.

TERMIN ZGŁOSZEŃ : do 28 października (piątek) do godz. 16:00.

KOSZTY:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa koszty uczestnictwa, noclegu, wyżywienia, materiałów.

ZGŁOSZENIA należy dokonać za pomocą FORMULARZA

Do zobaczenia!

Zespół Programów Bilateralnych