Zobrazujmy naszą historię!

English title: Let's Picture our History!

Program

Organizator

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation

Partner

Tarptautinis bendradarbiavimo centras, VŠĮ

Tarptautinis bendradarbiavimo centras, VŠĮ

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Lublin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów