Young Grunwald -art 2021

English title: Young Grunwald -art 2021

Rezultaty projektu

5 września rozpoczął się w Kownie plener „Young Grunwald-art 2021”, w którym brało udział dziesięć dziewcząt z pracowni malarstwa olsztyńskiego Pałacu Młodzieży i dziesięcioosobowa grupa uczniów z Gimnazjum Artystycznego w Kownie. To wspaniały czas wspólnej pracy i zabawy, którym towarzyszyły muzyka, śpiew i taniec. Nasz pobyt rozpoczęliśmy zabawami, które pozwoliły nam się bliżej poznać. Następnego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, a następnie rozpoczęliśmy indywidualną pracę twórczą. Przygotowaniem do pracy był też obszerny wykład dotyczący naszej wspólnej historii, m.in. o Bitwie pod Grunwaldem i jej znaczeniu dla nas współczesnych, a także o możliwościach reinterpretacji tamtego wydarzenia. Przygotowaliśmy dwa wyjątkowe wieczory – polski i litewski, w trakcie których poznawaliśmy coraz lepiej nasze kraje, ale i siebie nawzajem, chociażby poprzez smaki naszych tradycyjnych potraw. Przez tydzień byliśmy uczestnikami wspaniałej artystycznej przygody. Malowaliśmy, odwiedzaliśmy muzea i galerie, m.in. muzeum Adama Mickiewicza w Domu Perkuna. Byliśmy z wizytą w Gimnazjum Artystycznym, w którym młodzież uczestniczyła w warsztatach, poznając nowe techniki malarskie i graficzne. W czwartkowe popołudnie na rynku przed ratuszem zapraszaliśmy do wspólnego malowania „Bitwy pod Grunwaldem” mieszkańców Kowna i turystów. I pracowaliśmy, pracowaliśmy, a efekty tej pracy można obejrzeć w naszym katalogu. Obrazy były pokazywane na wystawach w Polsce i za granicą.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Kowno
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów