Wspólni bohaterowie

English title: Common Heroses

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partner

Zakarpacki Regionalny Pałac Sztuki Dzieci i Młodzieży "PADIYUN"

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art "PADIYUN"

Kraj realizacji projektu Polska/Ukraina
Miejsce działań Użhorod/Lanckorona
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 14
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów