Wspólna przyszłość

English title: Common future

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"

Partner

?????????-??????????????? ????? ???????? Education and Rehabilitation Center Lewenia

Education and Rehabilitation Center Lewenia

Kraj realizacji projektu Polska i Ukraina
Miejsce działań Lwów, Łódź
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 14
Liczba uczestników młodzieżowych 14
Liczba liderów / opiekunów 2018
Wróć do bazy projektów