Wspólna przeszłość- łączy a nie dzieli

English title: A common past - it connects and does not divide

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Bieszczadzkie Forum Europejskie

Partner

Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Drohobyckiej Regional Society of Polish Culture of the Drohobycz Region

Regional Society of Polish Culture of the Drohobycz Region

Kraj realizacji projektu Polska i Ukraina
Miejsce działań Lesko, Drohobycz
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów