Wrocław – Lwów: kierunki migracji

English title: Wroclaw - Lviv: migration directions

Program

Organizator

Gmina Wrocław - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 we Wrocławiu

Primary School and Nursery Unit No.3

Partner

Lviv Academic Gymnasium at the National University Lviv Politechnic""

Lviv Academic Gymnasium at the National University Lviv Politechnic""

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Wrocław
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 4
Liczba uczestników młodzieżowych 32
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów