Wartości w życiu młodych. Polsko-Ukraińska Akademia Reportażu

English title: Values in the Life of Youth. Polish-Ukrainian Reportage Academy

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Partner

Кафедра журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса Department of Journalism, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Department of Journalism, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Kraj realizacji projektu Polska i Ukraina
Miejsce działań Lwów, Wrocław
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 16
Liczba uczestników młodzieżowych 16
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów