W zdowym ciele zdrowy duch

English title: Sound Mind in a Sound Body

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Europejski Dom Spotkan - Fundacja Nowy Staw

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation

Partner

We Go Project We Go Project

We Go Project

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Nasutów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 24
Liczba liderów / opiekunów 18-25
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów