W kręgu kultury dwóch narodów

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Partner

Dieveniskes School of Technologies and Enterprise

Kraj realizacji projektu Litwa
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów