VIVAT MAJ!

English title: VIVAT MAY!

Program

Organizator

MAZOWIECKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Jaci¹¿ek
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów