Ukraińsko-Polskie Warsztaty Postaw Przedsiębiorczych w dobie nowoczesnych technologii

English title: Ukrainian- Polish Workshop on Entrepreneurial Attitudes in the Era of Modern Technologies

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Akademia WSB

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Dąbrowa Górnicza
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów