Udana wymiana

OPIS PROJEKTU

W niedzielę 23.10.2016 r. w Nasutowie spotkała się grupa doświadczonych koordynatorów projektów i wymian z Polski i Ukrainy.

My ? Polacy, czyli przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań ? Fundacji Nowy Staw i oni ? Ukraińcy, przedstawiciele Centrum Inicjatyw Europejskich mieliśmy jeden cel ? w tydzień stworzyć podręcznik, który pomoże młodym ludziom organizować i przeprowadzać wymiany polsko-ukraińskie. Szybko okazało się, że my i oni to nowe, lepsze my, a współpraca w takim zespole dwu-narodowym jest łatwiejsza niż mogłoby się wydawać. Już trzeciego dnia projektu porozumiewaliśmy się ze sobą bez pomocy tłumacza. Wiele przepracowaliśmy w czasie warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Szczegółowo omówiliśmy i przetestowaliśmy metody aktywnego integrowania i motywowania uczestników wymian. Swój czas poświeciliśmy też na pochylenie się nad ewaluacją, a także nad upowszechnianiem i promocją rezultatów projektu.

Pracę nad podręcznikiem umilały nam niezwykle ciekawie przygotowane wieczory narodowe i wspólne śpiewanie piosenek polsko-ukraińskich. Zaskakujące było żywe zaangażowanie uczestników we wszystkie zaproponowane aktywności oraz rodzinna atmosfera. Wiele radości sprawiło nam odkrywanie historii Lublina przez grę miejską ?Śladami Lublina?. Ciekawym doświadczeniem było również spotkanie z konsulem Ukrainy w Lublinie i udział w konferencji prasowej. Dzięki tej wymianie organizacje z Lublina i Sum zyskały godnych partnerów, z którymi wiążą ambitne plany na przyszłość.

Link do publikacji: http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/

REZULTATY PROJEKTU

Publikacja z płytą CD, dostępna również online: http://www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Partner

Sumy non-governmental organization ?Center for European Initiatives?

Kraj realizacji projektu Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów