U stóp moich kraina dostatków i krasy: Adam Mickiewicz i Ukraina

English title: A country of luxury spread over me: Adam Mickiewicz and Ukraine.

Program

Organizator

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

”INSTITUTE OF MEMORY AND HERITAGE HERITAGE”

Partner

Lesya Ukrainka Eastern European National University

Lesya Ukrainka Eastern European National University

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Lubilin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów