Twórcza młodzież – artystyczny dialog polsko-litewski

OPIS PROJEKTU

Projekt pt. „Twórcza młodzież- artystyczny dialog polsko-litewski” obejmował 20-osobową grupę młodzieży w wieku 13-14 lat ze Szkół Podstawowych z Ziębic i Eitminiskes.

Zaplanowane w ramach projektu działania miały za zadanie rozwijanie sprawności fizycznej oraz ukazanie satysfakcji, jaką można czerpać z samodzielnego wykonania przedmiotów i wytworów sztuki.

Działania ujęte w projekcie oparte były na samodzielności i kreatywności, stworzyły szansę do współpracy uczestników, wymagając od nich dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Ponadto różnorodność działań umożliwiła uczestnikom zaprezentowanie swoich indywidualnych predyspozycji.

Zaplanowane działania charakteryzowały się dużą różnorodnością,  były wśród nich zajęcia terenowe, artystyczne, sportowe, literackie. Ułatwiły one nawiązanie dialogu międzykulturowego, przełamanie barier pomiędzy narodami w sposób płynny i konstruktywnie działający na rozwój młodego pokolenia.

Atrakcyjne dla młodych ludzi formy aktywności takie jak gry terenowe, czy drama były dla uczestników bodźcem do podjęcia działań samodoskonalących i wymagających przygotowania się do ich realizacji.

Dodatkowym elementem scalającym oba narody była praca w grupach polsko-litewskich. Młodzi uczestnicy mieli dzięki niej okazję do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz do wspólnego wyciągania wniosków, wpływających na kształtowanie się ich światopoglądów.

Uczestnicy projektu ukazali możliwości wspólnego działania opartego na współpracy i zrozumieniu. 

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Gmina Ziębice

Partner

Eitminiskiu pagrindine mokykla

Kraj realizacji projektu Polska
Kraj finansujący projekt Polska
Rok realizacji projektu 2013
Wróć do bazy projektów