Teatralne przekraczenie granic. Za i przeciw

English title: Theatrical crossing of borders. For and against

Program

Organizator

Fundacja Dobra Wola

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Kraków
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów