Spróbuj inaczej!

OPIS PROJEKTU

Podopieczni placówek resocjalizacyjnych mają zaniżone poczucie własnej wartości, a na domiar złego trudności z wyrażaniem siebie i panowaniem nad emocjami, a niespełnione oczekiwania tylko pogłębiają niechęć tych młodych ludzi do instytucji i zaangażowania. Jak z tym walczyć?

 Odpowiedz na to znalazła Fundacja Akademii Podmiotowego Wspierania Młodzieży organizując przy współpracy z litewskim partnerem projekt „Spróbuj inaczej!”, którego celem był rozwój uczestników w wymiarze międzykulturowym oraz możliwość doskonalenia warsztatu artystycznego. Projekt skierowany był do ludzi młodych o zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych. Po stronie polskiej uczestnikami były osoby zrzeszone w grupie ArtCrew, w tym podopieczni placówki resocjalizacyjnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Natomiast po stronie litewskiej młodzież z Amatorskiego Ruchu Artystycznego Rejonu Solecznickiego.

Podczas wymiany młodzież przygotowała autorską prezentację artystyczną „Scena Młodzieży – prezentacje polsko-litewskie”, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, gromadząc ponad trzystuosobową publiczność. Impreza obejmowała wystąpienia sceniczne, w tym pokazy  taneczno-teatralne do wykonywanych na żywo utworów, a także wystawę fotografii i projekcję filmów prezentujących kulisy realizacji polsko-litewskiego projektu oraz poczęstunek składający się z tradycyjnych przysmaków litewskich. Wydarzenie było relacjonowane w lokalnych mediach.

Wymianie towarzyszył również cykl zajęć międzykulturowych i integracyjnych, jak wieczory narodowe oraz ćwiczenia zapoznawcze. Największe znaczenie odegrały jednak zajęcia artystyczne przygotowujące do wystąpienia.

– Podczas warsztatów można zaobserwować zmiany jakie zachodzą w uczestnikach. Oczywiście nie przychodzi to samo. Są momenty trudne, chwile zwątpienia, załamania, a nawet łzy. Mierzenie się ze swoimi ograniczeniami nigdy nie jest łatwe – relacjonuje Dominika, uczestniczka wymiany.

Projekt dla tych młodych osób był nie tylko szansą na rozwijanie posiadanych umiejętności, ale stanowił zupełnie nowe artystyczne wyzwanie, które wiązało się z koniecznością pokonywania osobistych obaw i uprzedzeń oraz przekraczania własnych granic. Natomiast doświadczenie scenicznego sukcesu pozwoliło uczestnikom uwierzyć w swoje możliwości oraz zachęcić ich do dalszego działania. Doświadczenie wspólnej pracy twórczej z rówieśnikami z sąsiedniego kraju dało możliwość kształcenia kompetencji międzykulturowych oraz weryfikacji stereotypowego postrzegania osób o innej narodowości.  Ponadto projekt przyczynił się do budowania pozytywnych relacji wychowawczych pomiędzy  uczestnikami wymiany a ich opiekunami.

Rezultaty projektu

Możliwość udziału w projekcie pozwoliła uczestnikom zmierzyć się z własnymi słabościami, a podjęcie artystycznego wyzwania było nie tylko szansą na pokonanie ograniczeń ale i walką ze stereotypowym myśleniem.  Dla tych młodych ludzi wyjście na scenę było szansą na rozwój, zaś ujarzmienie emocji na scenicznych deskach pozwoliło nauczyć się panować nad nimi także w życiu codziennym. Tym samym artystyczne doświadczenie wyznaczyło kierunek na drodze ku odzyskaniu pewności siebie i zbudowaniu stabilnego poczucia własnej wartości.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Partner

Salcininku rajono savivaldybes kulturos centra

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Dąbki
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2015
Wróć do bazy projektów