SPRAWIEDLIWI I PRZEDSIĘBIORCZY

English title: RIGHTEOUS AND ENTERPRISING

Program

Organizator

Fundacja AVE

Foundation AVE

Partner

Charitable fund Eco-mercy

Charitable fund Eco-mercy

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Warszawa
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 34
Liczba liderów / opiekunów 6
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów