Spotkanie na Wiatraczku – letnia szkoła dialogu międzykulturowego

English title: Meeting on a Windmill - intercultural dialogue summer school

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

Partner

Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei", Association of Polish Language and Culture Enthusiasts "Bridge of Hope"

Association of Polish Language and Culture Enthusiasts "Bridge of Hope"

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Kielce
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 32
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów