Społecznie aktywny

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Aktywni w Europie

Partner

Non-governmental organization «Chernihiv European»

Kraj realizacji projektu Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 28
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów