„Smaki darów ziemi Polskiej i Litewskiej na talerzu historii”

English title: „Polish and Lithuanian flavours of their lands’ gifes on a plate of histrory”

Program

Organizator

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do Celu"

Association for Disabled Children and Youth "Together to the Goal"

Partner

Kelmes specialioji mokykla

Kelmes specialioji mokykla

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Dąbrowa Górnicza
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 16
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów