Śladami Jana III Sobieskiego, czyli jak wspólna historia uczy i bawi.

English title: In the footprints of Jan III Sobieski, or how common history entertains and teaches.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA

Partner

Szkoła Średnia nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie Secondary School Number 10 Named St. Maria Magdalena in Lviv

Secondary School Number 10 Named St. Maria Magdalena in Lviv

Kraj realizacji projektu Polska i Ukraina
Miejsce działań Majerczykówka, Lwów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 16
Liczba uczestników młodzieżowych 34
Liczba liderów / opiekunów 6
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów