Serdaki vs Kieptary – dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny

English title: Serdaki vs Kieptary - cultural heritage of Podhale and Hutsulshchyna

Program

Organizator

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Ochotnica Górna
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 35
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów