Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko ukraińskie.

English title: Independence. Polish Ukrainians audiodescription.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Ari Ari

Partner

Громадська організація Харківський Центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «ПРАВО ВИБОРУ» Kharkiv non-profit community organization Rehabilitation Centre for youth with disabilities and members of their families “Pravo vibora”

Kharkiv non-profit community organization Rehabilitation Centre for youth with disabilities and members of their families “Pravo vibora”

Kraj realizacji projektu Polska i Ukraina
Miejsce działań Radom, Łódź, Charków, Kijów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 17
Liczba uczestników młodzieżowych 22
Liczba liderów / opiekunów 6
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów