Rzemiosło pomysłem na biznes

English title: Crafts idea for business

Rezultaty projektu

„Rzemiosło pomysłem na biznes”  to tytuł projektu wymiany młodzieży, realizowanej w ramach Polsko–Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w ECKiW OHP w Roskoszy, w którym wzięło udział 36 osób w wieku 16-24 lata i po dwóch opiekunów z Polski i Ukrainy.
Wymiana młodzieży z Polski i Ukrainy odbywała się w pięknej scenerii  dworku, parku  oraz stajni Cugowa Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rozkoszy. Miejsce nie przypadkiem zostało wybrane do organizacji projektu, ponieważ Roskosz leży na obszarze pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej, co stanowi dobrą współpracę międzynarodową. W tym miejscu przenika się tradycja i obyczaje, tu spotykają się narody, mniejszości narodowe i grupy etniczne.
Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych w dziedzinie ginących zawodów rzemieślniczych takich jak:  tkacz, stolarz, cukiernik oraz odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, szukanie różnic i podobieństw wspólnej przeszłości w postaci ginących zawodów, które niegdyś były powszechne po obu stronach granicy.
Wspólnie spędzony czas, przyniósł wiele nowych doświadczeń, wiedzy, okazji do wzajemnego uczenia się, nawiązywania przyjacielskich relacji oraz do zabawy i aktywnego wypoczynku. Młodzież zapoznała się z „WIOSKĄ GINĄCYCH ZAWODÓW” w której odbywały się warsztaty z zakresu sztuki nieco zapomnianego rzemiosła. Podczas spotkania organizacyjnego, poznali się i nawiązali pierwsze kontakty poprzez gry zapoznawczo – integracyjne.
Projekt stanowił ciekawą inicjatywę i inspirację do poznania zróżnicowanych kultur, komunikacji interpersonalnej, historii oraz tradycji dwóch sąsiadujących ze sobą narodów. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie międzykulturowe. 

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Masovian Subsidiary of Voluntary Labour Corps

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Roskosz
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2022
Wróć do bazy projektów