Razem muzycznie, folklorystycznie.

English title: Music and folk art keep us together.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja " Możesz wiedzieć więcej "

Partner

Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Zboriv College of Ternopil Ivan Puluj National Technical University

Zboriv College of Ternopil Ivan Puluj National Technical University

Kraj realizacji projektu Ukraina
Miejsce działań Zborów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów