Razem aktywni w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowy

English title: Together active in social, cultural and work life

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Partner

Товариство Охорони Прав і Гідності Учнів „Фортеця” Association of Pupil’s Rights and Dignity Protection “Fortetsia”

Association of Pupil’s Rights and Dignity Protection “Fortetsia”

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Lublin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 32
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów