PRZYSŁOWIA NA KLISZY

English title: PROVERBS ON PHOTOGRAPHIC FILM

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Przesieka
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 28
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów