Przedsiębiorcza kultura

English title: Entrepreneurial culture

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Motycz Leśny
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów