Przeczytam cię

English title: I will read you

OPIS PROJEKTU

Celem projektu 'Przeczytam cię’ była walka ze stereotypami dotyczącymi Polski i Ukrainy. Główną metodą działania była 'Żywa biblioteka’, którą przygotowali uczestnicy projektu, a następnie wzięli udział w evencie. Po przekształceniu projektu w wersję online uczestnicy i liderzy musieli dobrze przygotować się do aktywnego działania w nowych warunkach. Największym sukcesem naszego projektu jest przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań na dobrym poziomie mimo wymuszonych zmian wynikających z niezależnych od nas czynników. W trakcie projektu powstała strona internetowa, elektroniczna i papierowa publikacja, zarejestrowane zostały dwa webinary, przeprowadziliśmy też wirtualne wycieczki po Polsce i Ukrainie, stworzyliśmy wirtualną wystawę, materiały wideo i codzienne wieczorne wiadomości – a wszystko to poświęcone tematowi stereotypów i uprzedzeń.

Rezultaty projektu

Rezultaty Ilościowe:
50 mieszkańców naszych regionów wzięło udział w transmisji live webinarów zorganizowanych przez uczestników wymiany, a zapis webinarów do tej pory został odtworzony na fan page’u obu organizacji ponad 2500 razy;

Ponad 8000 osób wyświetliło rezultaty naszego projektu w formie artykułów zamieszczanych na stronach internetowych naszych
organizacji;

110 osób odwiedziło już naszą stronę www (jej promocja jednak dopiero się rozpoczyna);

5000 osób dowiedziało się o naszym projekcie z lokalnych mediów Lubleszczyzny i Novomoskovska. Pomogło w tym m.in. zainteresowanie lokalnego oddziału TVP i zamojskiego radia;

Już ponad 500 osób dowiedziało się o naszym projekcie z wirtualnych wycieczek;

28 osób z mniejszymi szansami zyskało możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez udział w projekcie;

200 osób z Polski i Ukrainy otrzyma wersję papierową naszej publikacji. Dystrybucja jeszcze trwa i zakończy się w grudniu 2020. Egzemplarze publikacji wysyłamy też do biura PURWM.

1000 osób zapoznało się z rezultatami i przebiegiem naszego projektu dzięki materiałom wideo umieszczanym na naszym kanaly youtube;

500 osób zapoznało się z rezultatami projektu dzięki publikacji wyników w sieci ‘Human Library’ Polska;

80 mieszkańców naszych regionów dowiedziało się o temacie naszego projektu dzięki premierom materiałów wideo o walce z uprzedzeniami i stereotypami (premiery na kanałach youtube naszych organizacji);

150 osób wzięło udział w prezentacjach lokalnych przygotowanych przez uczestników w lokalnych szkołach po wymianie.

Rezultaty Jakościowe:

Zwiększenie możliwości przyjaznej współpracy Polsko Ukraińskiej zwłaszcza w zakresie kontaktów młodzieżowych;

Zwiększenie otwartości naszych społeczności lokalnych na inne kultury;

Zniwelowanie stereotypowego myślenia w naszych regionach;

Znaczne zwiększenie szans rozwoju kompetencji cyfrowych i obywatelskich młodych przedstawicieli naszych społeczności;

Włączenie młodzieży do aktywnego działania na rzecz zmian w swojej społeczności lokalnej;

Zwiększenie w naszych społecznościach wiedzy o możliwościach jakie daje Polsko Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży;

Wzbogacenie oferty kulturalnej naszych regionów poprzez kontakty online ze społecznością lokalną w trakcie spotkania (dwa webinary, premiery na youtube, wirtualna wystawa, strona www projektu);

Wzmocnienie znaczenia metod edukacji pozaformalnej w naszym regionie poprzez wysokie jakościowo działanie i reklamowanie ich w szkołach;

Promocja Lubelszczyzny i regionu naszego partnera jako miejsc, w których młodzież jest kreatywna i aktywna;

Promocja młodzieżowej współpracy międzynarodowej;

Upowszechnianie rezultatów tak, aby inni je wykorzystali:
Podczas ‘Human library’ On Line uczestnicy w atrakcyjny i oryginalny sposób zawalczyli ze stereotypami. Nabyte doświadczenie
i wiedzę przedstawili społeczności lokalnej w trakcie webinarów i premier materiałów wideo;

Zdobywanie licznych kompetencji cyfrowych i obywatelskich i wyniki projektu są dostępne dla Europejczyków na stronie www projektu oraz w elektronicznej i papierowej publikacji;

Podczas eventów on line odpowiadaliśmy na pytania zainteresowanych osób na temat naszych działań;

Po wymianie ulotki rozdawaliśmy m.in. w siedzibach lokalnych organizacji pozarządowych, co zwiększyło możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy;

Rozpowszechniliśmy nasze działania za pośrednictwem Internetu. Na stronach internetowych naszych organizacji, portalach społecznościowych i informacyjnych zamieściliśmy zdjęcia i artykuły dotyczące naszego projektu. Jest to przykład dobrej praktyki i inspiracja dla młodych ludzi, którzy chcieliby działać w podobny sposób, a potrzebują na początek przykładu dla usystematyzowania wiedzy;

Wyniki projektu są upowszechniane w sieci ‘Human Library Polska’. Należą do niej polskie organizacje, które wiedzą jak organizować ‘Human Library’, ale nie robiły tego poprzez wymianę młodzieży onlline w ramach PURWM.

Dzięki pojawieniu się w mediach informacji o projekcie mieszkańcy naszych społeczności stali się bardziej otwarci na współpracę polsko ukraińską;

W trakcie innych inicjatyw lokalnych i międzynarodowych organizowanych przez polską i ukraińską organizację reklamujemy wyniki naszych działań (w październiku m.in. w trakicie kursu szkoleniowego, w którym udział bierze 30 pracowników młodzieżowych z całej Europy).

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

HEureka Generator

HEureka Generator

Partner

Civic organization “We are the future”

Civic organization “We are the future”

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Zamość
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 28
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów