„Polub” i „podziel się”

OPIS PROJEKTU

Młodzież z Zespołu Szkół w Gryfinie z Polski oraz Kauno rajono Raudondvario kulturos center w Raudondvaris na Litwie stworzyła projekt ”Polub” i ”Podziel się”. Celem projektu było pokazanie, że Internet można wykorzystywać twórczo do dzielenia się z innymi swoimi pasjami oraz zainteresowaniami. W czasie siedmiu dni wymiany młodzież brała udział w różnorodnych aktywnościach ukierunkowanych na rozwijanie ich pasji oraz poznawanie kultur obu narodów. Wśród nich były między innymi warsztaty taneczne, kulinarne, wikliniarskie pokazujące bogactwo kulturowe krajów wymiany. Poznaliśmy też tradycje morskie obu krajów w trakcie wycieczki do Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zadaniem uczestników projektu było prowadzenie blogów dokumentujących przebieg i efekty wymiany. Dialog międzykulturowy oraz media i informacja młodzieżowa to dwa główne tematy projektu «”Polub” i ”Podziel się”». W czasie jego realizacji chcieliśmy, żeby młodzież z obu krajów współpracujących poznała swoje tradycje oraz swoją współczesność. Zależało nam również na tym, żeby o podobieństwach i różnicach uczestnicy projektu informowali swoje społeczności lokalne za pomocą nowoczesnych środków przekazu. W ten sposób połączyliśmy wiedzę z twórczym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Efektem spotkania młodzieży z Polski i Litwy były nowocześnie prowadzone blogi dokumentujące przebieg wymiany a także nabycie przez młodzież umiejętności prezentowania w Internecie swoich pasji i zainteresowań.

REZULTATY PROJEKTU

Dzięki wymianie młodzieży uczniowie otworzyli się na korzystanie z języka angielskiego w sytuacjach codziennych. Dochodziło do wielu interakcji między uczestnikami w trakcie nauki przez zabawę. Młodzież dobrze się bawiła i uczyła się od siebie nawzajem w trakcie działań edukacyjnych. Uczestnicy projektu poznawali kulturę kraju partnerskiego poprzez wspólne działania: nauka tańców narodowych, przygotowywanie śniadań narodowych, lepienie pierogów. Niektóre uczestniczki wymiany bardzo zainteresowały się tańcem, jako formą spędzania wolnego czasu i z pewnością będą rozwijały swoje umiejętności w szkolnym kole tańca w Zespole Szkół w Gryfinie.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Szkól w Gryfinie

Partner

Kaunas district Raudondvaris Cultural Center

Kraj realizacji projektu Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów