POLSO-LITEWSKA AKADEMIA TEATRU I TANCA II

English title: POLISH-LITHUANIAN ACADEMY OF THEATER AND DANCE

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

FUNDACJA NA RZECZ KULTURY i ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO KEZ

FOUNDATION FOR THE CULTURE AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY KEZ

Partner

Viliniaus “Židinio” suaugusiuj gimnazija Vilnius “Židinio” Gimnasium for Adults

Vilnius “Židinio” Gimnasium for Adults

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Wilno
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 12
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów